İstifadə qaydaları

cox.az - saytında elan yerləşdirilməsi İstifadəçinin qaydalarla razılaşması ilə tənzimlənir.

Saytın tam qaydaları

Təkrar elan yerləşdirməyin,əks halda dərc olunmayacaq

Elan başlıqı bölməsində qiymət yazmayın və yalnız baş hərflərdən istifade etmək olmaz,caps lock funksiyasından istifadə edin

Elanın təsvirinə aid olmayan məzmun,şəkil və ya video yerləşdirməyin

Erotik şəkil, video yüklənilməsi qəti qadağandır ! Eyni zamanda, elanda (başlıq, mətn,şəkil, video) və ya istifadəçi adında erotik, pornoqrafik,ədəbsiz, ekstremist o cümlədən dövlət haqqinda şərh və ya fikir bildirmək, cox.az - ın tələblərinə cavab verməyən digər məzmun və anlayışların istifadəsi yol verilməzdir,  cox.az - saytında elanınızın silinməsi və mobil nömrənizin, elektron ünvanınızın bloklanması ilə nəticələnəcək və bərpası mümkün olmayacaq.Çünki siz qaydaları ciddi şəkildə pozmuş sayılırsınız

Üzərində digər saytların loqotipləri olan şəkilləri yükləməyin əks halda dərc olunmayacaq

Elanı silib yenidən yerləşdirmək 30 gün ərzində qadağandır

Elanı aid olduğu katiqoriyada yerləşdirin

Bir elan daxilində müxtəlif  kateqoriyalara aid olan məhsulların yerləşdirilməsinə yol verilmir. (məsələn: bir elanın içində telefon və televizor,geyim və mebel,kompyuter və fotoaparat, velosiped və sair), yerləşdirilməməlidir

Elan yerləşdirərkən aktiv şəxsi nömrənizi qeyd edin,digər şəxslərin əlaqə nömrəsini qeyd etmək yol verilməzdir.Elan aktiv olduğu müddətdə istər ödənişli istər ödənişsiz olduğu halda əlaqə nömrəsinin dəyişdirilməsinə yol verilmir

Mövcud olanı satın,qiyməti real təyin edin

Qadağan olunmuş məhsulların(psixotrop,narkotik  ve sair)  və xidmətlər  olan(qeyri-qanuni fəaliyyət və sair) elanların yerləşdirilməsi yol verilməzdir

cox.az - saytının rəhbərliyi elan yerləşdirməklə bağlı qaydaları xəbərdarlıq etmədən istənilən vaxt yeniləmək və dəyişdirmək ixtiyarındadır.

Bütün hüquqlar qorunur